Coachen aan weerszijden van het kanaal
(Coaching on both sides of the channel)
by: Erik de Haan
in: Management en Consulting 3, 2009, p. 23.


Gastcolumn over coaching in Engeland en NederlandDownload dit artikel als PDF