De steen der wijzen van executive coaching: wat werkt?
(The holy grail of executive coaching: what works?)
door: Erik de Haan & Anna Duckworth
in: Tijdschrift voor Coaching. In press, September 2010.


Dit artikel biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeken naar de effectiviteit van coaching. Ook bespreken de auteurs de uitkomsten van hun eigen kwantitatieve onderzoek, gebaseerd op 152 professionele coaching-relaties.

Download dit artikel als PDF