Praktijkervaring met intercollegiale consultatie
door: Erik de Haan en Jan Jacobs
In:
Praktijkboek Arborichtlijnen, april 2001


De praktijk van intercollegiale consultatie in de professionele beroepen is al heel oud: juristen organiseren zogenaamde 'moot courts' om met elkaar hun pleitvaardigheden te scherpen, artsen werken met collegiale consults en co-schappen om met name bij lastiger casuïstiek te professionaliseren. Professionalisering in de vorm van intercollegiale consultatie blijkt vooral voor dienstverleners van doorslaggevend belang: de gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk en het onderhoud daarvan staat bij dienstverleners voor de kwalificatie 'professioneel'.


Download hier het artikel als Word-bestand.