Coaching binnen organisaties: een inleiding
door: Erik de Haan
in:
Opleiding & Ontwikkeling , Januari/februari 2006


Welke rollen kan een coach aannemen? Wat zijn de belangrijkste benaderingen en methodieken? Wanneer kies je voor welke benadering? Dit artikel verkent deze vragen en daarmee het fenomeen coaching binnen arbeidsorganisaties. Dat leidt tot een overzicht van acht methodes van coachen. Die methodes worden kort toegelicht en van elk van de acht methodes wordt aangegeven wanneer deze wel en vooral ook wanneer deze minder toepasbaar is. Ook wordt kort stilgestaan bij de vraag of de coach van binnen of van buiten de organisatie van de coachee moet komen.Download the article in PDF -format