Intercollegiale consultatie: hoe leren deelnemers?
door: Erik de Haan en Isabelle de Ridder
In:
M & O, juni 2003


Intercollegiale consultatie (ICC) is een vorm van leren met collega-professionals, die steeds meer bekendheid en populariteit geniet. In ICC-groepen brengen professionals vragen uit hun praktijk op een praktische en systematische manier onder elkaars aandacht. Intercollegiale consultatie wordt door veel opleiders gezien als een methode bij uitstek om 'leren' en 'werken' dichtbij elkaar te brengen. ICC-bijeenkomsten zijn dan ook gericht op concrete werkvragen en vinden vaak plaats op de werkplek zelf.
In dit onderzoek zijn we benieuwd of de beloftes van ICC inderdaad waargemaakt worden:

  • Lukt het deelnemende professionals om daadwerkelijk tot leren te komen?
  • Zo ja, welk type leren rapporteren de professionals?
  • Heeft dit type leren effect op de manier waarop de professionals werken?

Aan het onderzoek hebben 126 deelnemers aan ICC-groepen meegedaan. Zij respondeerden op een schriftelijke enquête met 35 vragen. Deelnemers aan dit onderzoek rapporteren in meerderheid dat ICC een waardevol traject is geweest en koppelen de waarde van het instrument aan 'leereffecten'. Zij hebben het traject dus als een leertraject ervaren. Deze conclusie blijft ook na afronding van het ICC-traject bestaan. Verwachtingen van zelfeffectiviteit, de sekse van deelnemers en het wel of niet nemen van eigen initiatief tot ICC, blijken geen invloed te hebben op de gerapporteerde leereffecten. Deelnemers rapporteren vooral te leren bij ICC door de feedback die zij van anderen ontvangen, door tijdens ICC 'naar de kern van de vraag' te gaan en doordat vragen op een goede manier worden uitgediept. Zij leren relatief minder op gebied van toepassing en aanpassing van werkwijzen, en verbetering van hun contacten op het werk. Het leren lijkt dus geen groot direct effect te hebben op hun werkpraktijk.

Download hier het artikel als PDF-bestand