Ik twijfel dus ik coach
spannende momenten uit de coachingpraktijk [I doubt therefore I coach]

door: Erik de Haan
in:
Handboek Effectief Opleiden, 40 (11.6), pp. 2.01-2.18


Dit is een onderzoek naar die momenten die coaches zelf als de meest spannende ervaren in hun werk als coach. Analyse van deze momenten toont dat het vooral de twijfels van de coach zijn die in die momenten op de voorgrond treden: Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er in mijn coachee om? Wat is er echt aan de hand? Hoe breng ik dat in? Hoe kan ik mijn coachee helpen? Enzovoorts.


In dit artikel wordt beargumenteerd dat twijfels en spannende momenten, en de bijkomende onzekerheid en het gevoel van niet weten, geen hinderlijke bijproducten zijn van coaching, maar juist het begin van essentiële coaching uitmaken, met een doorslaggevende invloed op de kwaliteit van de uitkomst. Cruciaal is dus voor de coach om niet toe te geven aan de verleiding om aan spanningssignalen geen aandacht te schenken of ze te vermijden.


Download dit artikel als PDF -bestand