Coachen: oude wijn rijpt in nieuwe vaten
door: Erik de Haan en Yvonne Burger
in:
Tijdschrift Openbaar Bestuur (Mei 2005)


Op dit moment geniet het vak coaching een hernieuwde belangstelling die zich in sterk uiteenlopende initiatieven bij de overheid en diverse adviesbureaus uit. Een risico is wel dat het label 'coach', dat toch al weinig wettelijke of vakinhoudelijke bescherming geniet, verder verbrokkelt. Wat moet er worden gedaan om coaching te herwaarderen en tot een zelfstandige professie te maken?
Download hier het artikel als Word-bestand