ADVISEREN VOOR GEVORDERDEN
over de verleidingen, risico's en grenzen van het vak

Erik de Haan
Koninklijke Van Gorcum, Assen 2005


Samenvatting

Adviseren voor gevorderden is geschreven voor iedereen die van adviseren zijn werk maakt en meer wil weten over dit mooie vak.
Adviseren bestaat al zo lang als de eerste interventies van de slang in het paradijs en de reputatie van de adviseur is al net zo lang dubieus. De eerste handboeken voor adviseurs beginnen te verschijnen in de tijd van Aristoteles en worden steeds verfijnder aan het einde van de Hellenistische periode. Daarna duurt het tot de tweede helft van de 20e eeuw. Nu, in de 21e eeuw, hebben beginnende adviseurs de beschikking over enkele meters vakliteratuur.
Erik de Haan laat zien hoe ook voor de adviseur zelf het adviesvak dubieus is en blijft. Adviseren gaat voortdurend gepaard met verleidingen en risico’s. Verleidingen bijvoorbeeld van vleierij, zelfoverschatting en sarcasme , en risico’s bijvoorbeeld van zuchten onder verantwoordelijkheid , tobben met de eigen bijdrage en controleverlies. Om een middenkoers te houden hebben we inzicht nodig in onze eigen intentie als adviseur.

Dit boek houdt zich met die intentie van adviseren bezig, en laat zien dat er vele intenties zijn, maar dat ze vaak te maken hebben met vrijmoedig spreken, gevoel voor ironie en tragische patronen, zelfreflectie en het overlaten van verantwoordelijkheid. Het boek bevat daarnaast specifieke interventieschema’s en methodieken.
Adviseren voor gevorderden is een inspiratie en een aansporing. Een inspiratie om te ontdekken hoe filosofen, dramaturgen en ervaren adviseurs hebben gedacht over hun professie. Een aansporing om meer na te denken over wat zij doen. Al te vaak vergeten adviseurs dat hun vak behoort tot de branche van de kennisintensieve dienstverlening en dat het dus belangrijk is om regelmatig bij te leren en stil te staan bij wat je doet.
 


Inhoud

Voorwoord

Introductie: kenmerken van adviseren

 1. Kenmerken van binnenkomen
 2. Binnenkomen en vrijmoedig spreken
  Het communiceren van adviezen
  Vier argumentatievormen
  Argumentatievormen voor adviseurs
  De vrijmoedige adviseur
  Vrijmoedig spreken onder druk
  Conclusie
 3. Kenmerken van gezamenlijke probleemformulering
 4. Probleemformulering en ironie
  Weldadig spreken met dubbele tong
  Wat is ironie?
  Twee goddelijke voorbeelden van ironie
  De ironische adviseur
  Ironie als veranderkundige techniek
  Ironie en lotsbegrip
  Conclusie
 5. Kenmerken van interveniëren
 6. Interveniëren en macht
  Interveniëren is tussenbeide komen
  Waarop is een interventie gericht?
  De kunst van het interveniëren
  De machteloze adviseur
  Conclusie
 7. Kenmerken van veranderen
 8. Verankeren en verantwoordelijkheid
  De verantwoordelijkheid van de adviseur
  Waarom komt iets tot stand?
  Bevoegdheid en verantwoordelijkheid
  De onverantwoordelijke adviseur
  Conclusie
 9. Kenmerken van afscheid nemen en loslaten
 10. Loslaten en tragisch adviseren
  De adviseur als verbonden buitenstaander
  Het koor in de attische tragedie
  De tragische adviseur
  Welk genot bezorgt een tragedie?
  Conclusie

Nawoord: zomaar twintig minuten uit het leven van een adviseur

De uitnodiging
Gedachten voorafgaand aan het gesprek
Het gesprek zoals het plaatsvond
Het gesprek zoals het niet plaatsvond
Gedachten naar aanleiding van het gesprek
Het nagesprek

Bijlage A
enkele definities van adviseren

Bijlage B

vragenlijst persoonlijke rol en bijdrage van de adviseur

Literatuur

Index


 

U kunt het boek direct bestellen bij Van Gorcum