PUBLICATIES ERIK DE HAAN 

Boeken, Nederlandstalig:

Relationele coaching
(2007)
Adviseren voor gevorderden
(2005)
Coachen met collega’s
(2004)*
Leren met collega's
(2001)**
King Lear voor adviseurs en managers (1997)


* derde druk: 2007
** vierde druk: 2009

Boeken, Engelstalig:

Relational Coaching
(2008)
Fearless consulting
(2006) ***
Coaching with colleagues
(2004)
Learning with colleagues
(2004)
The consulting process as drama
(2003)


*** Russische editie 2007:
Бесстрашный консалтинг


Artikelen

2011

Is empirical research of organisations possible?
Executive coaching outcome research: the predictive value of common factors
Executive coaching in practice: what determines helpfulness for clients of coaching?
Supervision for organisation consultants
Supervision: learning about my ‘esprit de l’escalier’


2010
The relational turn in executive coaching
Critical moments of clients of coaching: towards a ‘client model’ of executive coaching
De steen der wijzen van executive coaching: wat werkt?
Critical Moments of Clients and Coaches: A Direct-Comparison Study
Twee versies van hetzelfde gesprek: spannende momenten van cliënten en coaches
Development at the top: who really cares? A survey of executive teams.
De Tien geboden voor de executive coach
Tien geboden voor de executive coach
: leren van modern kwantitatief onderzoek in de psychotherapie
The holy grail of executive coaching: discovering what really works.
Quality control for coaching

'Ik besefte opeens’: spannende momenten van cliënten van coaching


2009
Op zoek naar geruststelling: Hoe gaan ervaren coaches om met spannende momenten in hun praktijk?
The ties that bind
What clients say about our coaching
Executive coaching strategies for leading in turbulent times
Coachen aan weerszijden van het kanaal
Executive coaching in turbulent times
Meeting of minds –
Coaching in real time
Double Dutch – Letter from the Netherlands

2008

Coaches’ experience of critical moments in the coaching
Lost in the moment
Vrijmoedig luisteren: het werkzame bestanddeel van vrijmoedig adviseren
Die zehn Gebote für den Executive Coach

I struggle and emerge – Critical moments of experienced coaches

I doubt therefore I coach – critical moments in coaching practice
Becoming simultaneously thicker and thinner skinned:
the inherent conflicts arising in the professional development of coaches

Executive coaching in practice: what determines helpfulness for clients of coaching?


2007
Ten Commandments for the executive coach
Action Station
Second thoughts
Critical moments in the coaching process: the clients’ perspective
Worstelen en bovenkomen: onderzoek naar spannende momenten
Point of impact: how should coaches deal with turning points in coaching sessions?
Using Critical Moments to Learn about Coaching

2006
Magic Moments
‘Ik worstel en kom boven’ - spannende momenten van ervaren coaches
Tackling dilemmas and difficulties in the coaching process: does supervision help?
A personal reading of Homer’s Odyssey

Spanning en twijfel als bron voor coaching
Fearless Listening
Virtual Peer Consultation: how do virtual leaders learn?

Vormen en bereik, stijlen en aanpak van 1-op-1 coaching
Ik twijfel dus ik coach: spannende momenten van coaches uit hun eigen praktijk
Coaching on the couch
(reeks van 12 columns)
Action Learning in Practice: how do participants learn?
Coachen binnen organisaties: een inleiding

2005
Refloating stranded organisations
A new vintage: old wine maturing in new bottles
Op zoek naar oplossingen: over het vlottrekken van vastgelopen organisaties
Free Space
Coaching en mentoring: putten uit antieke tradities
Coachen: oude wijn rijpt in nieuwe vaten
Coachen met collega´s: voordelen en beperkingen van het werken met interne coaches

2004
The consulting process as drama

2003
Intercollegiale consultatie: hoe leren deelnemers?


2002
Machiavelli en de machtsspelen aan de top van de hiërarchie
Daar valt niet tegenop te leren!
(serie van twee artikelen)
Kwaliteit door gezamenlijke reflectie op de eigen praktijk

2001
Leren bij consulteren
Praktijkervaringen met intercollegiale consultatie

1999
Ironie als techniek van de helpende buitenstaander bij veranderingen
hoofdpaginatop