Gracian‘Cultivate relationships with those who can teach you. Let friendly intercourse (…)’

Erik de Haan is directeur van het Hult Ashridge Centre for Coaching en hoogleraar Organisatie Ontwikkeling & Coaching bij de VU in Amsterdam.

Als organisatie ontwikkelaar, adviseur en executive coach publiceerde hij ruim twee honderd professionele artikelen en zestien boeken, op gebied van leiderschap, emotionele en dramatische aspecten van het werken in arbeidsorganisaties, leiderschap en hubris, organisatieontwikkeling, advisering, intervisie, supervisie en (team) coaching.