Analyse van coachgedrag

Analyse

Hoe scoren coaches zichzelf, en wat vinden hun cliënten ervan?

Erik de Haan & Yvonne Burger
M & O, 2, 4-24, 2018

Dit artikel is een studie van coachgedrag zoals gerapporteerd door coaches, adviseurs en managers en door hun cliënten. Op basis van een bekend model van coachinterventies met zes categorieën van interventies, ontwikkelden de auteurs een vragenlijst die inmiddels is ingevuld door 537 coaches, 196 adviseurs, 559 coachende leidinggevenden, en bovendien door 221 coachingcliënten. De scores laten significant verschillende patronen zien voor geslacht, lee’ijd, nationaliteit en beroep (manager, adviseur of coach) van de invullers. Dankzij de cliëntscores vonden de auteurs sterke aanwijzingen dat sommige van deze verschillen meer te maken hebben met een verandering van zel¤eeld van coaches dan van hun waarneembare coachgedrag tijdens coaching. Zij laten in dit artikel zien dat de vragenlijst gebruikt kan worden om coachgedrag mee te meten, vergelijken en beoordelen, en uiteindelijk om coachvaardigheden te ontwikkelen.

Download PDF: Analyse van Coachgedrag