Coachen met collega’s

2005_Coachenmetcollegas M&C

voordelen en beperkingen van het werken met interne coaches

Erik de Haan en Yvonne Burger
Nederlands Tijdschrift voor Coaching, jaargang 1 nr. 3, maart 2005

Coaching wordt hoe langer hoe meer een ‘volwassen’ vak.┬áIn de afgelopen jaren is er veel literatuur verschenen, zijn beroepsverenigingen geformeerd, gedragsregels opgesteld en opleidingsprogramma’s ontwikkeld. Hierbij is relatief veel aandacht besteed aan coaching door managers en externe coaches. In onze praktijk zien we echter steeds meer dat ook interne coaches in organisaties worden opgeleid en ingezet. Binnen de rijksoverheid bijvoorbeeld door ‘Intercoach’, een initiatief dat geleid heeft tot een pool van directeuren die opgeleid zijn om leidinggevenden binnen andere ministeries te coachen. Of binnen het bedrijfsleven een grote firma die de senior partners in de maatschap toerust met coachingsvaardig-heden om de junior partners te gaan begeleiden in hun nieuwe rol. Coachen is daarmee een instrument geworden om van binnenuit organisatievernieuwing mogelijk te maken. En bovendien sluit dit ‘zelf doen’ goed aan bij de trend om steeds minder externe organisatieprofessionals in organisaties in te zetten.

Download PDF