De organisatiesupervisor

2011_De organisatie-supervisor

schaduwadvisering voor organisatieadviseurs

Tijdschrift voor Coaching, 3, 74-79, 2011

De supervisiepraktijk bestaat ruim een eeuw. Toch levert deze praktijk pas in de laatste decennia een bijdrage aan arbeidsorganisaties. Adviesprofessionals en hun opdrachtgevers zien supervisie steeds vaker als een kenmerk van kwaliteit en betrouwbaarheid van adviesdiensten. Met de verdergaande professionalisering binnen organisatieontwikkeling levert supervisie in toenemende mate een bijdrage aan beroepskwalificaties. Binnen de goed verankerde ervaringswereld van supervisie voor tweegesprekken beginnen zich de eerste contouren van een nieuw vakgebied af te tekenen: organisatiesupervisie.

Download PDF