De praatstok en de veer

2011_MEDIA_De praatstok en de veer

Zelfkennis is het grootste goed in coaching

Tijdschrift voor Coaching december nr. 4, 2011

Yvonne Burger en Erik de Haan vormen een combinatie van namen die opduikt in uiteenlopende hoeken in coachingsland. Samen op de rug van het boek ‘Coachen met collega’s’, als docent en programmaleider bij de postgraduate opleiding Executive Coaching van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, als collega-hoogleraar binnen de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde en straks als co-researcher van een nog op te zetten wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van coaching vanuit twee leerstoelen.

Tijd om ze eens samen aan tafel te zetten en naar de bindende inspiratie te vragen van waaruit alle samenwerking ontstaat.

Download PDF