Het effect van coaching

2012_Het effect van coaching

De Haan, E.
Tijdschrift voor Ontwikkeling in organisaties, 3 (September Issue), 37-41, 2012

In dit artikel introduceer ik het ‘grootste coachingeffectenonderzoek aller tijden’. Ik bespreek waarom we dit onderzoek gestart zijn, waarom dergelijk onderzoek nodig is, wat we meten en waar we nu halverwege de dataverzameling staan. Ik maak duidelijk waarom we de effectiviteit van coaching als zodanig (helaas) niet kunnen meten, maar dat we wel factoren kunnen vinden die – positief dan wel negatief – bijdragen aan de effectiviteit van coachingopdrachten. Ook roep ik alle coachende lezers met klem op om mee te doen aan dit onderzoek, dat eenmalig is en krachtiger dan al zijn voorgangers.

Download PDF