King Lear voor adviseurs en managers

Het adviesproces als drama

E. de Haan
Scriptum Management, 1997
ISBN: 9055940933

In een adviessituatie deelt de cliënt zijn verhaal met de adviseur. En als een verhaal over relevante thema’s gaat en er bovendien problemen zijn, is er al gauw sprake van een dramatische situatie. In deze publicatie trekt Erik de Haan parallellen tussen het adviesproces en King Lear, één van de bekendste tragedies van William Shakespeare. Het stuk verhaalt van de ondergang van een koning: een dermate noodlottige gebeurtenis dat de meeste hoofdpersonen in zijn val worden meegesleept. Verrassenderwijs kunnen uit King Lear veel positieve lessen getrokken worden voor de manager en consultant. Hoe tragedisch het stuk ook eindigt, King Lear kan gezien worden als een zeer geslaagd adviesproces: de koning maakt een diepgaande verandering door, waardoor hij in staat is zijn eigen situatie te begrijpen, te accepteren en te verbeteren.

Dit boek is ook in het Engels gepubliceerd.

Bestel dit boek