Machiavelli

en de machtsspelen aan de top van de hiërarchie

De Haan, E.
Filosofie, oktober/november 2002

Dit artikel geeft een bundeling van Machiavelli’s denken over macht in organisaties. Het artikel is beschouwend van aard, en tegelijk ontstaan uit een persoonlijke betrokkenheid bij macht en politiek in de grote organisaties van vandaag. Vandaar dat het artikel zowel een historische als een persoonlijke inleiding bevat tot het denken en de persoon van Machiavelli; en aan het einde zowel een filosofisch-historische als een persoonlijke conclusie. Tussen inleidingen en conclusies bevinden zich vier paragrafen waarin Machiavelli’s denken wordt samengevat en geïnterpreteerd, met speciale aandacht voor macht grijpen en door macht gegrepen worden, de ethische verankering van Machiavelli’s denken, Machiavelli’s psychologie en zijn adviezen aan leidinggevenden en adviseurs.

Download PDF