| Over

Erik is sinds 1994 adviseur voor organisatie ontwikkeling. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige oplossingen en vermogens centraal, middels het vergroten van inzicht. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve verander-initiatieven, als coach voor individuen, en als trainer van adviseurs en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen.

Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge in Berkhamsted, waar hij leiding geeft aan het Ashridge Centre for Coaching.

Erik’s praktijk bestaat onder meer uit:

  1. Advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie
  2. Begeleiding van management teams en werkconferenties
  3. Coaching voor intercollegiale consultatie en (individueel)
    voor adviseurs en managers.

 

Het valt hem op dat veel mensen worstelen met wat ‘het goede’ is – voor henzelf en voor anderen. Dat zij proberen deze – soms filosofische, soms dramatische – vraag onder ogen te zien en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Samen met zijn klanten gaat hij graag op zoek naar hun persoonlijke betrokkenheid. Zonder werkelijke betrokkenheid gebeurt er volgens hem “niets…”, ook al spreekt iedereen nog wel van organisatieontwikkeling, veranderingstrajecten, enz. Mèt die betrokkenheid kunnen we een stap verder gaan: verandervermogen stimuleren en nieuwe vermogens en vaardigheden ontwikkelen.

Erik schreef een boek over de tragedie King Lear en lessen daaruit voor managers en adviseurs (1997). Meer recent verschenen de praktijkboeken Leren met collega’s (2001), over onder meer intercollegiale consultatie en action learning, en Coachen met collega’s (2004), over individuele consultatie. In 2005 verschijnt Adviseren voor gevorderden, over verleidingen, risico’s en grenzen van adviseren; en in 2007 Relationele Coaching, het vervolg op Coachen met collega’s, over het bereiken van meesterschap in helpende gesprekken. Hij schreef daarna twee boeken over supervisie (de Gids voor de supervisant uit 2015 en Supervisie in actie uit 2011) en één boek over leiderschap (De schaduwkant van leidinggeven uit 2014). Samen met collega’s redigeerde hij een praktijkboek over relationele coaching (Coaching relationships, uit 2012), een praktijkboek over teamcoaching (Relational Team Coaching, uit 2023), en een boek vol casuistiek over coaching (Behind closed doors: stories from the coaching room, uit 2013 met een aangevulde tweede editie in 2016).
In 2019 en 2021 publiceerde Erik een overzicht van de brede basis aan kwalitatief [Spannende momenten in coaching, 2019] en kwantitatief [Wat werkt in coaching?, 2021] onderzoek in het werkveld van organisatie- en leiderschapscoaching. Samen bestrijken deze twee boeken, die ook in het Engels zijn uitgegeven, de overgrote meerderheid van het serieuse onderzoek binnen coaching.
In 2023 verscheen Liefde boven angst, een boek over de onderstroom van de werkzaamheid van coaching gesprekken.

Erik de Haan doceerde onder andere organisatieverandering en coaching aan het Sioo, executive coaching bij de Vrije Universiteit, supervisie, team en executive coaching bij Hult Ashridge  in Engeland, en leiderschap en coaching bij Deusto Business School in Madrid.