Coachen met collega’s

2005_Coachenmetcollegas M&C
Erik de Haan en Yvonne Burger
Nederlands Tijdschrift voor Coaching, jaargang 1 nr. 3, maart 2005

Coaching wordt hoe langer hoe meer een ‘volwassen’ vak. In de afgelopen jaren is er veel literatuur verschenen, zijn beroepsverenigingen geformeerd, gedragsregels opgesteld (Lees meer…)