Relationele coaching

Wegen naar meesterschap in helpende gesprekken

E. de Haan
Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2007
ISBN-13: 9789023243489

Relationele Coaching is een radicaal andere manier van kijken naar coaching, namelijk die welke de relatie centraal stelt, vanuit het perspectief van de coachee. Relationele coaching past binnen een lange traditie maar krijgt in de afgelopen decennia betrouwbare onderzoekresultaten als steun in de rug.
Relationele Coaching geeft de moderne executive coach tien geboden om het eigen vak nog beter uit te oefenen:

  1. Zorg er in de eerste plaats voor niet te schaden;
  2. Heb vertrouwen;
  3. Commiteer je met hart en ziel aan je benadering, ook als je weet dat het niet uitmaakt welke professionele benadering je kiest;
  4. Voed de hoop van je coachee
  5. Bekijk de coaching vanuit je coachee
  6. Werk aan je coachingrelatie, bespreek haar expliciet
  7. Als het niet goed klikt, ga dan op zoek naar een vervanger
  8. Zorg goed voor jezelf
  9. Blijf zo fris en onbevangen mogelijk
  10. Maak je niet te veel zorgen over de specifieke dingen die je doet.

Dit boek laat zien hoe elk van deze motto’s is onderbouwd door degelijk kwantitatief onderzoek.

Relationele Coaching geeft niet alleen een compleet overzicht van het vak en van de nieuwste ontwikkelingen, maar ook van de state of the art in andere opzichten. In het tweede deel presenteert dit boek nieuw kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar effecten en ervaringen van coaching. En in het derde deel vindt de lezer een introductie tot de activiteiten die een goede coach maken, en de mechanismen die toetsen dat coaches hun vak verstaan. Opleiding, accreditatie, supervisie en aanbevolen literatuur passeren hier de revue.

Dit boek is ook in het Engels en Russisch gepubliceerd: Бесстрашный консалтинг. Piter Print, 2007

Bestel dit boek