Supervisie – gids voor supervisanten

9789023255758

9e geheel herziene druk

E. de Haan & W. Regouin
Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2017 (eerste druk: 1991, achtste druk: 2015)

‘Ik was meteen onder de indruk van dit boek. De beknoptheid en integriteit van het materiaal en de bruikbaarheid van de inleidende hoofdstukken, helpen beginnende supervisanten en supervisoren in minder dan honderd pagina’s op weg om het beste uit hun supervisierelaties te halen.’

Supervisie is een didactische methode, waarmee professionals uit helpende beroepen inzichten en ervaringen omzetten in grotere beroepsbekwaamheid. Dit succesvolle handboek benadert de hoofdaccenten daarvan (theorie, methodes, praktijk) vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?

In deze herziene uitgave zijn naast nieuwe literatuurverwijzingen en een nieuwe uitstraling, ook diverse inhoudelijke aanvullingen te vinden. Zo is er meer aandacht voor de kwetsbaarheid van supervisanten, is er een voorbeeld van een raamcontract toegevoegd en bekijken we voor en nadelen van nieuw leermateriaal, zoals opnames. De hoofdlijnen van het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin en de oorspronkelijke opbouw van de tekst, vormen echter nog steeds de basis van dit succesvolle (studie)boek.

Supervisie was in eerste instantie vooral gericht op HBO’ers, maar wordt inmiddels ook door WO- en MBO-studenten gebruikt binnen hun opleiding tot bijvoorbeeld psychotherapeut, arts, docent of pedagoog. Daarnaast is het boek heel geschikt voor gebruik binnen praktijkinstellingen, onder meer in dienstverlenende sectoren als sociaal-pedagogisch en welzijnswerk, gezondheidszorg, onderwijs, personeelswerk, pastorale zorg en organisatieadvies, zowel in non-profit- als in profitorganisaties.

“Supervisie is het soort boek dat ik graag 30 jaar geleden had gehad, toen ik begon met supervisie. Een boek dat je met vertrouwen aan een supervisant geeft, om ze te helpen meer kennis en vaardigheden op te doen. En om ze een betere partner te laten zijn voor de supervisor op de reis van leren in de praktijk.” – Michael Carroll Ph.D., Visiting Industrial Professor, University of Bristol
 
 
 

INHOUDSOPGAVE:

 

Ter introductie

Voorwoord
Inleiding

Deel I Eerste oriëntatie

1. Waarom supervisie?
1.1 De opleiding
1.2 De praktijk
1.3 Supervisie

2. Contractering: rechten en plichten
2.1 De opdrachtgever
2.2 Supervisor en supervisant
2.3 Omgaan met teleurstellingen en moed verzamelen ‘voor wat moet’

3. Leren in supervisie
3.1 Hoe wordt in supervisie geleerd?
3.2 Wat moet in supervisie worden geleerd?
3.3 Het leermateriaal in supervisie

4. Opdracht
4.1 Wat voor supervisant gaat hier nu aan supervisie beginnen?
4.2 Wat wil deze supervisant met supervisie bereiken?
4.3 Waar moet supervisie allemaal verder nog rekening mee houden?

Deel II Het supervisieproces

5. De beginfase
5.1 Wie ben je en hoe gaan we met elkaar om?
5.2 Wie zijn wij en wat kunnen we samen?
5.3 Wat gaan we bereiken en hoe?

6. De middenfase
6.1 Werk in uitvoering
6.2 De middenevaluatie
6.3 Op weg naar het einde

7. De eindfase
7.1 We zijn er bijna
7.2 Eindevaluatie en eventuele beoordeling
7.3 Hoe gaan we uit elkaar?

8. Het belang van schrijven in supervisie
8.1 Opdracht
8.2 Voorbeeld van een schrijfprobleem

Deel III Bezinning op de verhouding persoon-beroep

9. De persoon
9.1 Denken en kennen
9.2 Voelen en willen
9.3 Handelen en vaardigheden

10. Het beroep
10.1 De theorie: denken over het beroep
10.2 De praktijk: werken in het beroep
10.3 Het hier-en-nu: waar theorie en praktijk samenkomen

11. De verbinding tussen persoon en beroep
11.1 Beroepssocialisatie
11.2 Leren en leerbegeleiding
11.3 Werken en werkondersteuning

12. Het belang van inzicht in supervisie
12.1 Een zelfanalyse
12.2 Een praktijkanalyse
12.3 Inzicht genereren in het hier-en-nu

Lijst van gehanteerde begrippen
Literatuur
Bijlage: Het Supervisiecontract

Bestel dit boek

2014supervisiegids