Supervisie in actie: vernieuwen en verbinden

2012_Supervisie in actie - Vernieuwen en verbinden

De Haan, E.
LVSC Tijdschrift voor Supervisie, pp. 278-279,

Een antwoord op een recensie in dit tijdschrift van het boek Supervisie in Actie. In Nederland zijn er nog altijd voornamelijk dikke handboeken met lange hoofdstukken, die ver af lijken te staan van de praktijk, terwijl in de Angelsaksische wereld meer pogingen zijn ondernomen om in vakboeken dicht bij de bestaande praktijk te komen, middels casuïstiek en toepasbare modellen.

Download PDF