| Voorwaarden

header_Athena

De hoogte van het vaste dagtarief wordt aan het eind van elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Opdrachtgevers krijgen tenminste een maand vóór declaratie inzicht in de geldende tarieven. Een avond geldt daarbij als een halve dag. excl. BTW. Voor de te betalen BTW geldt de Verleggingsregeling (Wet op de Omzetbelasting Artikel 12 lid 3).

Declaratie geschiedt achteraf, aan het einde van elke kalendermaand, op basis van werkelijk bestede tijd. Betaling binnen twee weken wordt op prijs gesteld.

Bij opdrachten met een omvang groter dan 5 dagen, wordt de opdrachtgever verzocht een schriftelijk evaluatieformulier in te vullen. Indien nodig beleggen we een evaluatiegesprek op basis van dat formulier.

Annulering van afspraken is zonder kosten mogelijk tot twee weken vóór de afspraak. Daarna wordt de volledige tijd in rekening gebracht.

Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden en niet verteld worden aan derden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de klant. Tenzij anders afgesproken, kan de naam van de klantorganisatie wel gebruikt worden in publiciteitsmateriaal, maar altijd zonder de aard van het werk te vermelden.

Het doel van deze website is om zoveel mogelijk van mijn publicaties beschikbaar te stellen aan collega-adviseurs en onderzoekers, en aan een breder publiek, zodat zij er gebruik van kunnen maken voor hun werk.