Weldadig spreken met dubbele tong

1999_Weldadig-Tong1

Ironie als techniek van de helpende buitenstaander bij veranderingen

De Haan, E.
Filosofie In Bedrijf, 11(3), 54-64,

Dit is een niet-ironisch artikel over ironie. Het artikel is geschreven om te laten zien dat ironie een effectieve techniek kan zijn om als buitenstaander een verandering te be├»nvloeden. Het gaat dus over het nut van ironie bij veranderingen. Hoe kan ironie als techniek worden ingezet? Wat zijn de effecten van een ironische aanpak? En wat zijn de mogelijke reacties? Het artikel geeft oude en nieuwe voorbeelden van ironie en beschrijft verschillende varianten. Aan het einde wordt ook kort gekeken naar ‘situationele ironie’: ironie die niet wordt gecommuniceerd. Daar wordt het artikel toch nog even ironisch: als ironie niet gecommuniceerd behoeft te worden, is dan die helpende buitenstaander waar het steeds om gaat als degene die de ironie bezigt, nog wel zo nodig bij veranderingen?

Download PDF